Uppslagsverk

K

Klotkärnan

Nucleus globosus

Tillhör gruppen lillhjärnskärnor.
Är ansluten till den intermediära hemisfärzonens inre parti och räknas till spinocerebellum.
Bildar tillsammans med nucleus emboliformis den s.k. nucleus interpositus.

Nucleus globosus sänder sina efferenta trådar ut ur cerebellum tillsammans med trådarna från nucleus emboliformis. Trådmassan ansluter till, och ingår i, den övre lillhjärnsarmen. Denna dyker in i mitthjärnan/mesencephalon. Här, i mesencephalons nedre/caudala del, korsar trådarna över medellinjen och bildar den övre lillhjärnsarm-korsningen och fortsätter sedan uppåt och neråt i hjärnstammen mot sina målområden, d.v.s. till:
nucleus Darkschewitsch
olivainferiorkomplexet
formatio reticularis
colliculus superiors djupa grå substans
PAG
VL-kärnan i thalamus
intralaminära thalamuskärnor
...