Uppslagsverket

K

Känslbarkens skuldre-arm-handområde

Somatosensoriska cortex skuldre-arm-handområde

SS I, övre extremiteten och övre delen av bålen

Se: känselbarken!
...