Uppslagsverket

R

Retikulära systemets rafedel

Formatio reticularis, raphepartiet

Raphekärnor, Serotoninkärnor, Rafekärnor

Detta är den, i hjärnstammens mittparti belägna, smala raden av mer eller mindre tätt sammanpackade neurongrupper: raphekärnorna (raphe = mittsöm). Raphekärnorna innehåller så gott som alla centrala nervsystemets ca.300 000 serotonin (5-HT) producerande neuroner vilka är fördelade i nio grupper; cellgrupperna B1 - B9 (se refs.11.1, 11.2; även 36 och 37/b).

Raden av raphekärnor, som sträcker sig genom hela hjärnstammen, kan delas upp i 8 enheter, här räknat från medulla oblongata och uppåt till och med mesencephalon.
1. Nucleus raphes pallidus
2. Nucleus raphes obscurus
3. Nucleus raphes magnus
4. Nucleus (raphes) centralis superior Bechterew.
5. Nucleus raphes pontis
6. Nucleus raphes medianus
7. Nucleus raphes dorsalis
8. Nucleus raphes linearis

Mest omtalade bland dessa är
Nucleus raphes magnus som ger upphov till tractus raphe-spinalis och som har smärtmodifierande funktioner.
Nucleus raphes dorsalis med humörreglerande funktioner och som ligger i mesencephalon och sänder sina trådar via MFB till cortex cerebri som på detta sätt blir mer eller mindre helt genomvävd av ytterst tunna serotoninutsöndrande nervtrådar - "serotoninbevattningen av cortex cerebri".
Serotoninerga nervceller kan vara synnerligen rikt förgrenade. T.ex. så kan ett och samma neuron sända axongrenar både upp till områden i storhjärnsbarken och ner till de sacrala ryggmärgssegmenten.
...