Uppslagsverk

R

Reticulära thalamuskärnan

Nucleus reticularis thalami

Ligger som en tunn kapsel på utsidan av själva thalamus. Kärnan innehåller framförallt GABA-erga (d.v.s. inhiberande) neuron.

De nervtrådar som förmedlar tur-och-retur-trafiken mellan olika thalamuskärnor och storhjärnsbarken avger sidogrenar till och exciterar d.v.s. "driver på" den retikulära kärnans GABA-erga neuron, vilka i sin tur inhiberar den thalamuskärna som tur-och-retur-trafiken berör. Kopplingen anses dämpa de thalamo-cortikala neuronens tendens att överreagera på retande inkommande signaler.
...