Uppslagsverket

R

Retikulära systemets innerdel

Formatio reticularis medialis

Formatio reticularis magnocellulära del, Retikulära systemets storcelliga del, Formatio reticularis, area tegmentalis medialis

Retikulära systemets inre(mediala)del sträcker sig upp genom medulla oblongata och pons. I medulla oblongata ligger nucleus reticularis gigantocellularis och i pons nucleus reticularis pontis. Båda kärnorna sänder trådar ut i tractus reticulo-spinalis. Retikulära systemets inre(mediala)del fortsätter upp genom formatio reticularis mesencephala parti med nucleus cuneiformis och TPC-kärnan. Området sträcker sig genom hela hjärnstammen och innehåller ett invecklat flersynaptiskt kopplingssystem som sammanbinder ryggmärgen och mellanhjärnan.
...