Uppslagsverket

R

Retikulära systemets ytterdel

Formatio reticularis lateralis

Formatio reticularis parvocellulära del, Retikulära systemets småcelliga del, Formatio reticularis, area tegmentalis lateralis

...