Uppslagsverket

R

Retikulära systemets mesencephalondel

Formatio reticularis mesencephali

Här påträffas bl.a. nucleus cuneiformis, TPC-kärnan, nucleus raphe dorsalis, PeriAqueductal Grey matter (PAG), Area tegmentalis ventralis och områden som samordnar syn- och hörselintryck med vissa av lilla hjärnans aktiviteter.
...