Uppslagsverk

T

Trigemino-thalamiska ledningsbanan, yttre

Tractus trigeminothalamicus lateralis

Ledningsbana, yttre trigemino-thalamiska, Ledningsbana, trigemino-thalamiska laterala,

Ledningsbanan har sitt ursprung i motsatta sidans spinala trigeminuskärna (smärta och temperatur) och trigeminus sensoriska huvudkärna (tryck beröring, töjning och proprioception).

Under sitt förlopp uppåt genom medulla oblongata, pons och mesencephalon kallar man ibland tractus trigemino-thalamicus lateralis för trigeminuslemnisken.

Banan slutar i flera olika thalamuskärnor.
...