Uppslagsverket

S

Spino-thalamiska banan

Tractus spino-thalamicus

Ledningsbana, spino-thalamiska

Detta är ett numera ofta använt samlingsnamn för fyra stycken korsade ryggmärgsbanor, dels tre stycken smärt och temperaturförmedlande banor:
a) tractus spino-thalamicus lateralis
b) tractus spino-reticularis
c) tractus spino-mesencephalicus

samt en beröringsförmedlande (diffus) bana:
d) tractus spino-thalamicus anterior

De fyra banorna räknas till den enhet som ibland kallas för den främre yttre ryggmärgssträngen (fasciculus antero-lateralis)
...