Uppslagsverket

N

Nervknuta

Ganglion

Nervganglion

­Välavgränsad ansamling/hopklumpning av nervcellskroppar i perifera nervsystemet. Ett ganglion är sällan större än 1-2 kubikcentimeter och kan innehålla alltifrån några enstaka cellkroppar till flera tusen stycken.

Det finns två huvudtyper av ganglier:

1/ sensoriska/afferenta ganglier som innehåller de primärafferenta neuronens cellkroppar. Dessa ganglier hittas anslutna till spinalnervernas bakrötter - spinalganglier - och till vissa kranialnerver - kranialnervsganglier.

2/ viscerala/efferenta/autonoma ganglier som innehåller de postganglionära autonoma nervcellernas cellkroppar.
...