Uppslagsverket

S

Snabba & ultrasnabba hjärnvågor

Hjärnvågor, snabba & ultrasnabba

Detta är hjärnvågor i frekvensbanden 80 - 200 Hz., respektive 200 - 600 Hz.

Dessa vågmönster är onormala. De kan registreras under fokala epileptiska anfall och utgår från den nervcellsansamling som startar anfallet.

Dock finns det rapporter som beskriver snabba & ultrasnabba hjärnvågor i normal syn- och känselbark.
...