Uppslagsverket

G

Gamma-vågor

Gamma-rytm

Detta är hjärnvågor i frekvensbandet 30 - 80 Hz.

Gamma-rytmen anses vara det vågmönster med vars hjälp hjärnan samordnar aktiviteten i åtskilda hjärnbarksområden. Gamma-rytmen åstadkommer sammanbindningen av olika sinnesintryck till en helhet samt möjliggör ett samordnat beteende anpassat till omgivningens krav (The binding phenomenon).

Gamma-aktivitetens betydelse för inlärning och minneslagring påtalas i många sammanhang.
...