Uppslagsverket

A

Alpha-vågor

Alpha-rytm

Detta är hjärnvågor i frekvensbandet 8 - 13 Hz.

Alpha-aktivitet dominerar vågmönstret hos en avslappad normal vuxen individ särskilt om vederbörande ligger bekvämt med slutna ögon "utan att tänka på något särskilt".

Alpha-rytmen är speciellt framträdande över nackloberna.
...