Uppslagsverket

T

Theta-vågor

Theta-rytm

Detta är hjärnvågor i frekvensbandet 4 - 7(11) Hz.

Theta-vågor förekommer inte, under normala förhållanden, hos en fullt vaken vuxen individ. De är däremot normalt förekommande upp till puberteten.

Theta-vågor uppträder i gränszonen mellan sömn och vaka samt anses ha samband med den skapande/kreativa processen och emotionellt laddade fantasier.

Theta-aktivitet kan dock, med elektroder, registreras i den septala regionen och i hippocampus hos en vaken vuxen individ.
...