Uppslagsverk

D

Delta-vågor

Delta-rytm

ADHD

Detta är hjärnvågor i frekvensbandet 1 - 3 Hz.

Delta-vågorna är höga och breda.
De förekommer normalt under djup drömlös sömn och hos spädbarn före 1-årsåldern.

Delta-vågor uppträder i samband med medvetlöshet samt när man befinner sig i ett trance-tillstånd; typ hypnos, djup meditation.

Delta-vågorna förefaller även uppträda när man av någon anledning tappar koncentrationen under utförandet av en uppgift.

Delta-vågor uppträder hos individer med ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)-rubbningen, särskilt då i den variant där uppmärksamhetsstörningen dominerar. När en sådan person ställs inför en specifik uppgift, har man kunnat konstatera att delta-vågor börjar uppträda i samband med att personens engagemang i uppgiften minskar för att sedan upphöra.

Delta-vågor påstås ibland vara ett tecken på att hjärnan kopplar sig fri från den fysiska verkligheten och söker sig ner till sina undermedvetna avdelningar.
...