Uppslagsverket

H

Hjärnvågor

Cerebrala rytmer

Hjärnvågorna avspeglar hjärnans, och då menar man vanligtvis storhjärnbarkens, olika elektriska aktiviteter.

Hjärnvågorna kan avläsas/registreras:

a) indirekt på skallens utsida, vilket är det vanligaste sättet, med hjälp av den klassiska EEG-undersökningen eller med den känsligare och modernare MEG-undersökningen,

b) direkt från den blottade hjärnans yta eller från dess djup med hjälp av olika slags elektroder.


Hjärnvågorna delas in allt efter sin frekvens angiven i enheten Hz.(Hertz) = antal vågor per sek.

Man skiljer numera mellan ett stort antal olika hjärnvågstyper eller frekvensband:

1/ Delta-vågor, frekv.= 1 - 3 Hz.

2/ Theta-vågor, frekv.= 4 - 7(11) Hz.

3/ Alpha-vågor, frekv.= 8 - 13 Hz.

4/ Beta-vågor, frekv.= 14 - 30 Hz.

5/ Gamma-vågor, frekv.= 30 - 80 Hz.

6/ Snabba vågor, frekv.= 80 - 200 Hz.

7/ Ultrasnabba vågor, frekv.= 200 - 600 Hz.


Det finns en mycket omfattande litteratur runt de olika hjärnvågornas förmodade sammanhang med och betydelse för olika psykiska fenomen och själsliga tillstånd. Sök information av detta slag ute på NÄTET (www)!
...