Uppslagsverket

F

Försörjning

ett begrepp som, när det används om perifera nerver, syftar på den nervösa signaleringen såväl ut från det centrala nervsystemet till ett visst målområde som in till centrala nervsystemet från ett visst upptagningsområde. Ett exempel : "Ischiasnerven försörjer motoriskt och sensoriskt delar av nedre extremiteten". Uttrycket innebär att flödet av rörelsesignaler till och känselsignaler från delar av nedre extremiteten förmedlas av nervtrådar i ischiasnerven.
...