Uppslagsverket

M

Magnetoencephalografi

Magnetoencephalografi

MEG, Superconducting Quantum Interference Devices, SQUID

Metod att studera hjärnans, särskilt storhjärnbarkens, oscillerande elektriska aktiviteter, de s.k. hjärnvågorna. Undersökningen sker på vaken individ genom avläsning på skallens utsida av de utomordentligt svaga magnetfält som uppkommer runt nervceller - grupper om minst 40-50 000 celler - som urladdar sig samtidigt (synkront). Magnetoencephalografi har bättre upplösning än klassisk elektroencephalografi (EEG).

Mätinstrumentet är komplicerat. Det består av s.k. "Supraledande kvant-interferens enheter", (förkortat SQUID efter engelskans "Superconducting Quantum Interference Devices") Apparaten kräver en arbetstemperatur nära den absoluta noll-punkten ( -273 grader C) och hålls nerkyld med flytande helium (dyrt!!!).
...