Uppslagsverk

K

Kranialnervsganglier.

Ganglia sensorialia nervi cranialium

Ansamlingar av primärafferenta neuroners cellkroppar i anslutning till kranialnerverna
V n.trigeminus,
VII n.facialis,
VIII n.vestibulo-cochlearis,
IX n.glossopharyngeus och
X n.vagus.
...