Uppslagsverket

B

Baksträng-lemniskbanans thalamocorticala fortsättning

Baksträng-lemniskbanans thalamocorticala fortsättning

Efter omkoppling i VPL-kärnan fortleds baksträngskvaliteterna via trådmassor i capsula internas bakre skänkel ut i corona radiata och slutar framförallt i känselbarkens 4.de skikt.
...