Uppslagsverket

N

Nervceller; huvudgrupper

Neuron; huvudgrupper

Nervceller kan, med hänsyn tagen till läge och allmänna funktioner indelas i tre huvudgrupper.

1/ Primärsensoriska(primärafferenta) neuron
2/ Interneuron
3/ Motorneuron (efferenta neuron)
...