Uppslagsverket

F

Förlängda märgen

Medulla oblongata

Myelencephalon

Nedersta delen av hjärnstammen. Övergår uppåt i bryggan och gränsar neråt till ryggmärgen. Framtill uppvisar förlängda märgen, på vardera sidan om medellinjen, två tydliga upphöjningar: en inre - Pyramiden - och en yttre - Oliven. Baktill uppvisar förlängda märgen, på vardera sidan om medellinjen, två tydliga upphöjningar: den inre och den yttre baksträngsknölen. Kranialnerverna 6, 7, 8, 9, 10, 11(delvis), och 12 utgår alla från förlängda märgen.
...