Uppslagsverk

Y

Yttre raka ögonmuskeln

Musculus rectus lateralis

Ögonmuskel, yttre raka

Den yttre raka ögonmuskeln (musculus rectus lateralis) vrider ögat rakt utåt (abducerar) mot tinningen.

Innerveras av kranialnerv VI
...