Uppslagsverket

N

Nedre sneda ögonmuskeln

Musculus obliquus inferior

Ögonmuskel, nedre sneda

Den nedre sneda ögonmuskeln (musculus obliquus inferior) roterar ögat utåt (extorsion) och åstadkommer samtidigt en viss abduktion med höjning av blicken.

Innerveras av kranialnerv III
...