Uppslagsverket

N

Nedre raka ögonmuskeln

Musculus rectus inferior

Ögonmuskel, nedre raka

Den nedre raka ögonmuskeln (musculus rectus inferior) vrider ögat nedåt (sänker blicken) och åstadkommer samtidigt en viss adduktion med (extorsion) utåtrotation.

Innerveras av kranialnerv III
...