Uppslagsverket

I

Inre raka ögonmuskeln

Musculus rectus medialis

Ögonmuskeln, inre raka

1/ Den inre raka ögonmuskeln (musculus rectus medialis) vrider ögat rakt inåt (adducerar) mot näsan.

Innerveras av kranialnerv III
...