Uppslagsverket

F

Fåra

Sulcus

Hjärnfåra

Hjärnbarkens yta utmärker sig genom det myller av fåror som ger upphov till och avdelar de olika hjärnvindlingarna från varandra. Mönstret av fåror och vindlingar varierar både mellan olika individer och mellan de båda hjärnhalvorna hos samma individ.
...