Hjärnatlas

LILLA HJÄRNAN, 9. Cerebro/Pontocerebellum. Laterala hemisfärzonen med nucleus dentatus.

...