Hjärnatlas

LILLA HJÄRNAN,8. Spinocerebellum 2. Intermediära hemisfärzonen (paravermis) med nucleus interpositus.

...