Hjärnatlas

Fortledning av detaljerad tryck-, berörings- och töjningsinformation från huden samt muskel- och ledkänsel.

...