Hjärnatlas

Viljestyrd rörelsekontroll - det pyramidala systemet.

...