Hjärnatlas

Smärt- (och temperatur)signalering i ryggmärg och hjärna.

...