Hjärnatlas

Hjärndissektion 5: Friläggning av Ö-området (insula).

...