Hjärnatlas

Hjärnans artärförsörjning: medellinjesnitt/klyvsnitt.

Här ser du hjärnans insida efter det att hjärnan delats / klyvts i medellinjen. Det är den högra hjärnhalvans insida som visas. Detta är en översiktsbild utan namnlistor; dom kommer i nästa steg.

...