Hjärnatlas

Ryggmärgens olika segmentnivåer.

Till vänster visas ryggmärgen med framrötter och spinalganglier sedda framifrån. De gröna tvärstrecken visar läget för de tvärsnittsnivåer som ligger till höger i bilden.Lägg märke till hur spinalganglierna stegvis, räknat uppifrån, förskjuts nedåt i förhållande till de ryggmärgssegment de är anslutna till genom sina bakrötter. Resultatet blir att spinalganglierna ligger i höjd med respektive ryggmärgssegment endast inom kotpelarens övre del.Lägg också märke till att segmentet C1 vanligtvis saknar ganglion och bakrot och endast är utrustat med ett framrotspar.

...