Hjärnatlas

Hjärnan sedd underifrån: ytliga områden.

Den här bilden visar hjärnans undersida. Det är i den här bilden man kan få ett bra begrepp om var de olika kranialnerverna fäster på hjärnan.

...