Hjärnatlas

Höger hjärnhalva sedd från insidan: djupa områden.

Börja med att frilägga högra storhjärnshalvans insida genom att ta bort hjärnstammen och lilla hjärnan. Studera sedan insidans centrala områden med hjälp av namnlistan.

...